► Aktualności

          ► O projekcie

          ► Plan zajęć

          ► Do pobrania

          ► Kontakt

          ► Strona ZSEk.

          Strona EFS

   

30.06.2011

Zakończono działania przygotowujące do kursu języka angielskiego, który będzie prowadzony w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach projektu unijnego pt. "Porozumienie bez granic - trening umiejętności językowych dla pracowników szkół zawodowych w Zielonej Górze". W kwietniu i maju odbyła się promocja projektu w postaci dystrybucji plakatów (patrz poniżej) w szkołach zawodowych Zielonej Góry, informacje o planowanym kursie były przekazywane dyrektorom tych placówek na spotkaniach dyrektorów szkół, a pracownicy Zespołu Projektowego wzięli udział w zorganizowanych  specjalnie spotkaniach w zainteresowanych szkołach. Uruchomiona została też niniejsza strona WWW. Do końca maja w sekretariacie ZSEk. przyjmowane były formularze zgłoszeniowe kandydatów. W czerwcu część z nich została przetestowana - najpierw pisemnie, na specjalnie opracowanym przez metodyka kursu teście poziomującym, a następnie przeprowadzone zostały dodatkowe rozmowy, w celu optymalnego dopasowania do poziomu nauczania. W drugiej połowie czerwca dokonane zostały zakupy sprzętu do obsługi kursu (komputery, projektory, radioodtwarzacze itp.), a także, po przeanalizowaniu ofert rynku i negocjacjach, wybrano dostawcę materiałów dydaktycznych.

Dzięki tym wszystkim elementom, nie pozostało już nic innego, jak tylko zebranie podczas wakacji zapasów energii, a następnie "ostra" nauka podczas zajęć...